تبلیغات
۞ ۩♠۩ ♫ English For Today's World ♫ ۩♠۩ ۞

۞ ۩♠۩ ♫ English For Today's World ♫ ۩♠۩ ۞
Never give up 
نویسندگان

Unit 2  What's this?

در زبان انگلیسی (vowel) یعنی حروف صدا دار (a,e,i ,o,u) وبقیه حروف (consonant) یعنی حروف بی صدا که بقیه حروف انگلیسی را در بر می گیرد

An + vowel sound

+ consonant sound

 

For example:

 

This is book.

This is an English book.

This is a notebook.

This is an eraser.

توضیح . همانطور که می بینید به اولین حرف اشیا نگاه می کنیم و قبل از آن از اگر vowel  بود از an و در غیر این صورت از a  استفاده می کنیم.

 


this/It ,these/ they

همیشه درمفرد از

this/It

ودر جمع از

these/ they

 

For example:

 

this is car.

این ماشینه

it's a car.

این ماشینه

 

در جمع

 

these are cars.

اینها ماشینه

they are cars.

اینها ماشینه

در جمع از are و در مفرد از is استفاده میشود.

It's = It is

they'er = they are


کلمه پرسشی what که به معنی (چه) یا (چه چیزی) بوده وبرای پرسش در مورد اشیاء به کار می رود.اگر همراه یک اسم باشد به معنی کدام می باشد.مانند

what car

کدام ماشین

در مفرد از

what's = what is

For example:

what's this?=what is this?

این چیست؟ یا این چیه؟

it's an english book.

این یک کتاب انگلیسی هست.

what's this?

این چیست؟

this is a car

این یک ماشین هست

در جمع از

what're=what are

For example:

what are these?

 what are they?

اینها چیست؟ یا اینها چیه؟

these are books or they're books

اینها کتاب هستند

فرمول در مفرد  

             ? this+ فعل کمکی(is)  + کلمه پرسشی

what + is + this?

فرمول در جمع

?these or they+ فعل کمکی(are)+کلمه پرسشی

whatare+these or they?


سوالی کردن با فعل کمی (to be(am/ is/ are

 

برای سوالی کردن جملاتی که در آنها فعل  کمکیto be بکار رفته است کافی است این فعل راپیش از فاعل ذکر کنیم. به عبارت دیگر جای فعل را با فاعل عوض نماییم بدیهی است که در پایان جمله علامت سوال می گذاریم

 

For example:

 

 The book is yellow.

کتاب زرد است

Is the book yellow?

آیا کتاب زرد است؟

در اینجا is بعنوان فعل جمله و the book بعنوان فاعل جمله

The table is new.

میز تازه است

Is the table new?

آیا میز تازه است؟

نکته: هنگامی که اینگونه پرسشها رو بکار می بریم,  شنونده مجبور است پاسخ بلی یا خیر بدهد.

 

For example:

 Is the pen new?

آیا خودکار تاره است؟

Yes, it is

بله هست

No, its not

نه نیست

Is this your wallet?

آیا این کیف شماست؟

Yes, it is

بله هست

No, its not

نه نیست

تعریف  اسم   (noun) : کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص یا اشیاء و غیره بکار می رود در جملات بالاthe book, the table, the pen, و اسم انسانها و اشیاء و حیوانات وغیره.....................


کلمه پرسشی where  به معنی کجا می باشد و برای پرسش در مورد مکان به کار

می رود.

هنگام سوای کردن با افعال (to be ( am/ is are

بصورت زیر بکار می رود 

در مفرد where is

در جمع where are

 

For example:

 

where is my pen?

مداد من کجاست؟

where is your book?

کتاب شما کجاست؟

where are my keys?

کلیدهای من کجاست؟

where are your earrings?

گوشواره های شما کجاست؟

در این نوع پرسش ها باید جواب کامل بدهیم واز(prepositions) که حرف اضافه می باشند استفاده می کنیم

داخل in

روی on

در جلو  in front of 

در کنار next to

behind  در عقب

در زیر under

 

For example:

 

where is my unbrella?

چتر من کجاست؟

it'on the table.

آن روی میز است

where are my books?

کتاب های من کجاست؟

they are in your briefcase.

آنها داخل کیف شماست

where is your cell phone?

it's next to television.

آن کنار تلوزیون است

where are your shoes?

کفش های شما کجاست؟

they are in front of my car.

آنها جلو ماشینم هستند

where is my pen?

مداد من کجاست؟

it's under the table.

آن زیر میز هست

where are her boots?

چکمه های او(مونث) کجاست؟ 

they are in behind yard.

آنها پشت حیاط هستند

دوستان my, your, her در جلات بالا صفات ملکی هستند که که درس یک با آنها

آشنا شدیم
[ جمعه 18 اسفند 1391 ] [ 01:54 ب.ظ ] [ sepideh ]
نظرات
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ


Hello, and welcome to you
This page is aimed to a wide community of learners and teachers of English of all levels who want to interact with others by asking and answering their questions about language use, sharing resources for learning (such as educational websites, videos, books,quotes,proverbs,techniques, etc.), asking for and suggesting learning strategies, and mainly looking for opportunities to use the language in a practical way
.It will be a great pleasure to have your contributions and active participation
!Take up the challenge of learning the language and have fun with English
Regards
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس